Opdrachten zakelijk

Juridische opdrachten zakelijk

Als zakelijke opdrachtgever kunt u bij Janowski Juridisch advies terecht voor juridisch advies op het gebied van ondermeer het ondernemingsrecht.

Janowski Juridisch Advies begeleidt u bij het oprichten van vennootschappen, stichtingen en verenigingen, bij het aangaan van samenwerkingsverbanden, bij fusies, splitsingen en overnames en bij aandelenoverdrachten.

Voorts concipieert danwel beoordeelt Janowski Juridisch Advies volmachten, algemene voorwaarden, aandeelhoudersovereenkomsten, aandeelhouders- en bestuursbesluiten, koopovereenkomsten, cessies, contracts- en schuldovernames, geldleningen en diverse andere stukken, akten en contracten voor u en uw onderneming of organisatie.

Ook op het gebied van onroerend goedrecht kan Janowski Juridisch Advies behulpzaam zijn.
Bijvoorbeeld bij het beoordelen en opstellen van diverse contracten, akten en clausules, zoals transportakten, verdelingsakten, splitsingsakten, erfpachtsakten, erfdienstbaarheden, kwalitatieve verbintenissen, kettingbedingen, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, bankhypotheken en particuliere hypotheken.

U kunt bij Janowski Juridisch Advies terecht indien u vragen heeft over onder meer erfbelasting, schenkbelasting, overdrachtsbelasting en daaraan gerelateerde bepalingen van de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van één of meer van de diensten van Janowski Juridisch Advies?

U kunt dan telefonisch contact opnemen:
+31 (0)6 22975691.
U kunt ook een e-mail sturen:
info@janowski.nl
of reageren via het contactformulier hieronder:

Naam onderneming / organisatie (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht